Milí čeští souputníci za hranicemi naší země, daleko nebo blíže

Milí čeští souputníci za hranicemi naší země, daleko nebo blíže,
v čím vzdálenější zemi žijete, tím je jistě těžší udržovat aktivní kontakt s Českou republikou, obzvlášť v období současné pandemie; a zároveň je jistě těžší mít pocit, že Váš hlas je opravdu slyšet.

Dotazník, který Vám dnes zasíláme*), Vám umožní vyjádřit se k mnoha tématům, které Vás v návaznosti na  Českou republiku mohou zajímat. Vaše podněty a dotazy budou předány Meziresortní komisi pro Čech žijící v zahraničí.

neděli 22. listopadu, od 17 hodin středoevropského času, uspořádáme k těmto tématům, za podpory Ministerstva zahraničních věcí, online debatu. Ta naváže na virtuální debatu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka s krajany v zahraničí, kterou pořádá iniciativa „Chceme volit distančně“. Jedním z témat této diskuse bude změna volebního zákona a vztah krajanů k ČR (debata se uskuteční ve středu 18. 11. 2020 od 16 do 17 hodin SEČ). Pokud je to možné, zúčastněte se prosím obou debat! Vaše středeční osobní účast může zásadně podpořit možnost uzákonění korespondenční volby, v neděli budeme mít více času k diskuzi nad dalšími zmiňovanými otázkami a podněty.

Z nedělní debaty bude s Vaším souhlasem pořízen záznam a zpracovaný zápis – ten bude opět předán Meziresortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí.

Každý hlas a každý názor se počítá a je důležitý.Každá zahraniční generace Čechů má svá specifika, své speciální potřeby a svoji zkušenost. Všechny jsou důležité, žádná by neměla být opomenuta. Proto je tak důležité, abyste se vyjádřili.

Doposud všechny sesbírané odpovědi podporují téměř jednohlasně korespondenční volbu. O tu se snažili již naši předchůdci hned od sametové revoluce. Je nám ctí, že navazujeme na jejich práci. 

Za všechna již historická vyjádření je možné si přečíst pozdrav prezidenta Václava Havla Konferenci zahraničích Čechů, která se konala v říjnu roku 2000 v Praze (v příloze v celém znění). Zde z něj vyjímáme: 
„(…) Považuji za velmi důležité, aby vzájemný dialog mezi Čechy doma a Čechy v zahraničí i nadále pokračoval. (…) Mnozí z Vás jste se zde v srdci Evropy narodili. Pomáhali jste a zůstali jste věrni české věci po dlouhá léta v zahraničí (…) Patří Vám všem dík a vděčnost celé naší společnosti za tuto nezištnou službu „staré vlasti“. Nejlepší odměnou Vám jistě bude konečné vyřešení problémových okruhů, které trápí naše vzájemné vztahy.(…) Spolu s Vámi budu ještě více potěšen, když zmizí i ty nejmenší překážky, které možnost volit omezují. Volební právo je totiž právem každého občana.“
Dotazník prosím šiřte dál, čím více odpovědí se podaří získat, tím větší váhu budou mít. Jeho vyplnění vám nezabere více než 15 minut. Děkujeme za Váš čas!

Situace Čechů žijících v zahraničí – průzkum 2020
Se srdečným pozdravem a přáním především pevného zdraví,

Lucie Slavíková-Boucher
předsedkyně spolku Česká škola bez hranic

*) Spolek Česká škola bez hranic dlouhodobě mapuje potřeby Čechů v zahraniční. Naším hlavním předmětem zájmu je podpora výuky českého jazyka dětí, které v zahraniční vyrůstají. Školy a krajanské spolky jsou však místem setkávání nejen žáků a jejich rodičů, ale i široké krajanské komunity. Jsou to aktivní a živoucí centra, kde dochází k výměně a sdílení informací, podnětů a zdrojů spojených s Čechy žijícími v zahraniční – kulturních, společenských, ekonomických a politických. Podněty, které v zahraničí spolek Česká škola bez hranic kontinuálně získává, předává Meziresortní komisi pro Čechy žijící v zahraničí. Navazuje tak na předchozí dotazníková šetření

Spolek spolupořádal několik konferencí na téma novodobé české diaspory. Více zde 

Dlouhodobě spolupracuje se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí.  V srpnu 2019 spolek vyhlásil první Den české diaspory. Letos se koná jeho druhý ročník. Více zde

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.