Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují druhé kolo zápisů na školní rok 2022-2023

Dobrý den,
dovolujeme si s oznámit, že jsme pro druhou polovinu srpna opět otevřeli možnost se zapsat do interaktivních online kurzů češtiny, které pořádá spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací. 

Ve školním roce 2021-2022 navštěvovalo naše kurzy celkem 125 žáků z 27 států na pěti kontinentech. Všechny děti se toho nejen spoustu naučily, ale také si našly ve třídě kamarády a ve spolupráci s rodiči se nám daří v nich dlouhodobě podporovat vztah k češtině a České republice.
I od konce září na všechny děti opět čeká naše inspirativní a kreativní online výuka, tým výborných učitelů a čeští kamarádi ze všech koutů světa. Přidáváme navíc více časů, které jsou vhodné i pro rodiny mimo evropské časové pásmo.

Případní zájemci se mohou nezávazně přihlásit do konce srpna. DRUHÉ KOLO online přijímacích pohovorů (zápisů)  bude probíhat v září od 5.9. do 14.9.
Nabídka kurzů: předškoláci (5 – 6 let), 1. – 4. třída, projektově-konverzační kurzy, čeština jako druhý jazyk
Bližší informace o jednotlivých kurzech a jejich obsahu naleznete zde: https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/popis-kurzu/

Dny a časy jednotlivých kurzů jsou pak vypsány na stránce jednotlivých kurzů.

O PROJEKTU – Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.
Budeme rádi, budete-li informaci o projektu sdílet na webových stránkách, popřípadě sociálních sítích Vašeho zastupitelského úřadu a v rámci krajanské komunity v oblasti Vaší působnosti.
Osobně děkuji za podporu a přeji příjemný den!

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.