Yayasan Bohemia Indonesia

O spolku

Bohemindo bylo založené v Indonésii jako neziskové, dobrovolné sdružení s hlavním cílem podpory vazeb mezi Českou Republikou a Indonésií v oblasti obchodu, kultury, umění či vzdělání a pro českou a indonéskou komunitu žijící v Indonésii. Sdružení má cíle v několika zásadních aspektech.

Yayasan Bohemia Indonesia provádí tyto činnosti:

  • Podporuje kontakty mezi českými a indonéskými občany a podnikatelskou komunitou.
  • Informuje o aktivitách našich členů, jako jsou investiční, obchodní, neziskové či jiné formy projektů v Indonesii.
  • Shromažďuje informace týkající se hospodářských, obchodních legislativních aspektů v zájmu členů.
  • Vyjadřuje názory a podněty členů a následně je předává příslušným úřadům. 
  • Pořádat pravidelná setkání, sociální a obchodní aktivity.
  • Buduje a udržuje vztahy s příslušnými stranami v Indonésii a České Republice, které vykonávají činnosti v oblasti obchodu, průmyslu, kultůry a služeb.
  • Podporuje posilování dvoustranných vztahů mezi Českou Republikou a Indonésií ve spolupráci se strategickými partnery obou zemí.
  • Jako integrální součást, spolupracuje s českým a indonéským velvyslanectvím, obchodními či kulturními istitucemi, spolky, komorami s cílem rozšířit znalosti, příležitosti pro českou a indonéskou podnikatelskou a nepodnikatelskou komunitu.

Díky Yayasan Bohemia Indonesia jsou českým a indonéským členům a společnostem poskytovány příležitosti, aby se setkaly a diskutovaly o tematických příležitostech o vzájemné spolupráci a partnerství.

Zde si můžete přečíst úvodní slovo velvyslance Ing. Ivana Hotěka.

Členové představenstva

Ing. Michal Wasserbauer

Předseda, Zakladatel YBI

Nurmi Dwi Agustina, SE.

Tajemník

Nur Zainudin, SE. Ak.

Pokladní

Pavel Zvolánek

PR a media

Bohumil Hanus

Website

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.