Partneři projektu

Prof. Ing. David Herák, Ph.D.

Za posledních patnáct let Fakulta strojního inženýrství jako nedílná součást České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) navazuje vědecký výzkum a vzdělávací spolupráci s vysokými vzdělávacími institucemi v Indonésii a podílí se na několika rozvojových projektech zaměřených na agro-lesnické inženýrství v Indonésii. Současná spolupráce naší univerzity navazuje na spolupráci navázanou v 60. letech. Dosud se v Indonésii stále používají československé technologie a v bývalém Československu získalo vzdělání řada významných odborníků, jako jsou vysokoškolští učitelé, podnikatelé, členové vlád a hlavní umělci. Česká republika se může pochlubit velmi dobrou pověstí v Indonésii, která je spojena především s technologickým, strojírenským a zemědělským sektorem. Z tohoto důvodu považujeme zapojení ČZU v Indonésii za velmi přínosné pro Českou republiku i Indonésii. Z hlediska národního zájmu je jedním z dopadů naší spolupráce v Indonésii posílení reputace České republiky a posílení její pozice na indonéském trhu, který je pro Českou republiku stále otevřený z důvodu přetrvávající dobré pověsti Československa v zemi.

Prof. Ing. David Herák, Ph.D.
Vice dean for international relations
Faculty of Engineering
Czech University of Life Sciences Prague

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.