Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

V článku přinášíme informace o způsobu hlasování v zahraničí v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči v zahraničí volí kandidáty z Ústeckého kraje, který byl dne 7. ledna 2021 vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. Volebními dny jsou pátek 8. října 2021, sobota 9. října 2021.

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí (DOC, 34 KB)

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Hlasování v zahraničí (DOCX, 19 KB)

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Hlasování na voličský průkaz (DOCX, 19 KB)

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.