Jazykové kurzy češtiny v rámci Krajanského vzdělávacího programu

Dovolujeme si připomenout blížící se termín 15. 3. 2021 k podání přihlášek do jazykových kurzů v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka v zahraničí a to v souladu s usnesením vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 až 2025:

  • Semestrální stipendijní studijní pobyty;
  • Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (termín kurzu 16. 7. – 13. 8. 2021);
  • Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka (termín kurzu 23. 8. – 3. 9. 2021).

Konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou i v letošním roce v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 vyvíjet (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).

Přihlášky uchazečů do čtyřtýdenního jazykového kurzu, kteří se hlásili v roce 2020 a splnili veškeré podmínky přijetí, budou přednostně zohledněny Komisí při výběru uchazečů do kurzu v roce 2021. I tito uchazeči musí vyplnit online přihlášku do kurzu v roce 2021, kde v části „Další informace“ zmíní podání přihlášky do kurzu v roce 2020 (např. „uchazeč 2020“). 

Online formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě  http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.