Koronavirus. Co potřebujete pro vydání indonéského víza

K zamezení šíření koronaviru  Indonésie dočasně vyžaduje vízum ještě před vstupem do země. O vízum se žádá na indonéských zastupitelských  úřadech a žadatel musí splnit následujíc podmínky

A, zdravotní osvědčení  vydané zdravotními orgány v kadé země

B, pobyt v délce 14 dní v zemi, která není zasažena koronavirem

C, prohlášením souhlasu s případnou čtrnáctidenní karanténou v Indonésii

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.