Pohádkové prezidentské volby pro děti

Po úspěšném projektu loňských pohádkových parlamentních voleb, připravila Česká asociace (CzechAssociation.org) u příležitosti nadcházejících voleb prezidentských další ojedinělý projekt s podtextem aktivního občanství. Jako obvykle je určen všem českým dětem, ať již jsou na světě kdekoli. Mohou se tak zapojit i hlasovat všechny děti v zahraničí i České republice! 

Naším cílem je děti hravou formou seznámit se základními fakty týkajícími se prezidentské volby. Naučit je základním principům postavení kandidáta, čtení volebních progamů a rozvoj kritického myšlení nad sliby a zkušenostmi kandidátů. Seznámí se také s termíny jako je přímá volba či volební program.

NOVINKA! Novinkou je, že si na Vaši žádost mohou děti vymyslet a vytvořit kandidáty vlastní! Prvního kandidáta do voleb vytvořila práve Česká asociace a to především jako vzor pro děti a mládež, které se do projektu samy nebo pod dohledem vyučujících zapojí. Ve volbách se pak bude hlasovat o kandidátech, které děti zaslaly. 

KDY A DO KDY?

KANDIDÁTI: Všichni uchazeči, kteří se rozhodnou kandidovat ve skutečných prezidentských volbách, musejí podat kandidátní listinu ministerstvu vnitra nejpozději do 8. listopadu 2022. V našich pohádkových máte času více a kandidátky lze zasílat do 31.12.2022 včetně. Podrobnější podmínky pro kandidáty a kam kandidátní listiny posílat naleznete v příloze.

Volit se v našich volbách pak bude stejně jako ve skutečných prezidentských volbách.

  1. kolo POHÁDKOVÝCH prezidentských voleb – v prvním kole bude možné volit od pátku 13.1.2023 (stejně jako ve volbách skutečných) až do neděle 20.1.2023. Termín obsahuje dva víkendy a dáváme tím krajanským školám v zahraničí možnost uspořádat volby naživo a výsledky voleb nám pak elektronicky nahlásit.

V případě že bude nutné, nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proběhne stejně jako ve skutečných volbách druhé kolo voleb. Stejně jako ve skutečných volbách i v těch našich pohádkových postoupí do druhého kola DVA kandidáti s největším počtem hlasů.

  1. kolo POHÁDKOVÝCH prezidentských voleb bude opět korespondovat s plánovaným termínem druhého kola voleb skutečných. Hlasovat v něm budou moci děti i dospělí od pátku 27.1.2023 do úterý 31.1.2023

JAKÉ JSOU NÁLEŽITOSTI KANDIDÁTNÍ LISTINY?

Ke kandidátní listině musí být připojen také dokument se získanými podpisy a portrét kandidáta (fotografie, kresba, koláž… fantazii se meze nekladou). Místo vzorové šablony lze použít i Word nebo jiný dokument, pokud vám vyhovuje více, za předpokladu, že v něm budou zaneseny všechny požadované informace.

Věříme, že se děti I vás bude projekt bavit a uvítáme zpětnou vazbu i fotografie, jak jste s dětmi na Pohádkových prezidentských volbách pracovali. Projekt můžete upravit podle svých potřeb a časových možností.

V případě jakýchkoli dotazů, nás neváhejte kontaktovat na emailu volby@czechassociation.org

Přejeme příjemnou zábavu!

Lenka Kanellia, Kristýna Kalincová a Kateřína Wolfová

Veškeré informace k volbám včetně přiloh ke stažení naleznete na https://czechassociation.org/akce/pohadkove-prezidentske-volby-2023/

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.