Pozvánka na konferenci – Úloha a místo zahraničních čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PČR PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ
POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PČR PANA MILOŠE VYSTRČILA
společně s odbornými partnery
AKADEMIÍ VĚD ČESKÉ REPUBLIKY zastoupenou ETNOLOGICKÝM ÚSTAVEM AV ČR PRAHA,
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
MEZINÁRODNÍM KOORDINAČNÍM VÝBOREM ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ

Vás zvou na konferenci

„ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH  A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY“

Termín: 7. a 8. října 2021 Čas: 09:00 – 17:00 hodin

Místo: Jednací sál Valdštejnského paláce, sídlo Senátu PČR, recepce A, Valdštejnská ulice (v blízkosti stanice metra „ A“ Malostranská).

Přihlášky: písemné přihlášky zasílejte tajemnici paní Bronislavě Vackové na adresu vackovab@senat.cz do 19. září 2021.

Vstup: na základě potvrzené přihlášky, s platným průkazem totožnosti a s nutností absolvovat bezpečnostní prohlídku, popřípadě čestné prohlášení o bezinfekčnosti na COVID – 19 (dle aktuální situace a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR).

PROGRAM KONFERENCE

„ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY“

7. říjen 2021 (první den konference)

Registrace účastníků: 09:00 – 09:30

Zahájení konference: 09:30 – 11:00

Moderátorka: Bronislava Vacková, tajemnice Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí: uvítání účastníků konference

Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR: zahájení konference

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR: zdravice

Jakub Kulhánek, ministr zahraničních věcí ČR: zdravice

Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů: zdravice

Jiří Woitsch, ředitel Etnologického ústavu AV ČR: zdravice

Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR:

Tematické zaměření konference

Přestávka na občerstvení: 11:00 – 11:30

První část konference: 11:30- 13:30

Moderátor: Petr Kolář, bývalý velvyslance ČR v USA a Rusku

Ivan Dubovický, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha:

První světová válka a krajané na Americkém kontinentu

Roman Zaoral, Fakulta humanitních studií UK, Praha:

Krajanská vlastenecká potence v Kanadě

Jaroslav Vaculík, Pedagogická fakulta MU, Brno a Naďa Valášková, Etnologický ústav AV ČR, Praha:

Vyslanci české kultury na Ukrajině

Petr Lozoviuk, Filosofická fakulta ZČU, Plzeň:

Češství na Krymu

Přestávka na oběd: 13:30 – 15:00

Pokračování první části konference: 15:00 – 17:00

Ivo Barteček, Filosofická fakulta UP, Olomouc:

Krajanské školství na příkladu Chorvatska

Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR, Praha:

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích na příkladu české migrace do Francie

Přihlášené koreferáty a závěrečná diskuse k celému tématu

Číše vína, zve Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Praha: 19:00

8. říjen 2021 (druhý den konference) 09:00 – 17:00

Druhá část konference: Aktuální potřeby české diaspory z hlediska spolupráce Senátu PČR, MZV ČR a dalších organizací

Registrace účastníků: 09:00 – 09:30

Zahájení a předání Cen za dlouholetou činnost pro krajanské komunity 09:30 – 10:00

Moderátor: Miroslav Krupička, tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, Praha

Přestávka na občerstvení: 10:00 – 10:30

První část konference: 10:30- 12:30

Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí:

Krajané a volby

Jan Bondy, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR:

Krajané z pohledu MZV ČR

Lucie Slavíková Boucher,předsedkyně Českých škol bez hranic z.s.:

Školy v zahraničí a jejich přínos pro bilaterální vztahy

Vystoupení zástupců krajanských spolků ze Srbska, Rumunska a Chorvatska k otázce bilaterálních vztahů, diskuse

Přestávka na oběd: 12:30 – 14:00

Pokračování druhé části konference: 14:00 – 17:00

Vystoupení zástupců krajanských spolků z Německa, Rakouska, Švédska, Anglie a USA k otázce bilaterálních vztahů, závěrečná diskuse

Přestávka: 15:40 – 16:00

Martina Fialková, Spolek České kořeny, Praha: 

Filmová projekce z cyklu České kořeny

Závěr konference v 17:00 

Celou konferenci bude možné sledovat  on-line na www.senat.cz, kdy bude možný přenos z Jednacího sálu v anglickém jazyce.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.