The Kukang Rescue Program – cíle a aktivity záchranného programu

V předešlých článcích jsme nahlédli na to, odkud pocházejí outloni jako domácí mazlíčci, jak i my ovlivňujeme přírodu na druhé straně světa i jaká byla historie a úplný začátek vzniku záchranného programu Kukang (The Kukang Rescue Program). Na následujících řádcích si ve stručnosti představíme základní cíle, které si tento program vytyčil, a současně aktivity, kterými se snaží chránit outloně i další ohrožená zvířata Indonésie.

Indonéský tým ochranářů záchranného programu Kukang

Hlavním záměrem záchranného programu Kukang je boj proti nezákonnému obchodu s divokými zvířaty a ochrana zejména outloně váhavého (Nycticebus coucang) a outloně sumaterského (Nycticebus hilleri) v Indonésii, především v provincii Severní Sumatra. Na ostrově Sumatra v Indonésii tak v roce 2014 začalo vznikat záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně s cílem navracet je zpět do divočiny. Toto centrum má místním úřadům pomoci při vymáhání zákonů na ochranu zvířat. Avšak nedílnou součástí ochrany místních ohrožených druhů zvířat je také práce s místními komunitami, a to hned na několika úrovních. Důležité je vzdělávání místních děti, v nichž je rozvíjen kladný vztah k přírodě. Program také zaměstnává bývalé pytláky, kteří jsou nyní terénními asistenty a nadšenými ochránci divokých zvířat. Z místních farmářů se rovněž stávají ochránci přírody prostřednictvím podpory projektu šetrného pěstování kávy „Kukang Coffee“. Než se ale podíváme na jednotlivé aktivity a projekty programu, představíme si jeho základní cíle.

Spolupráce s místními farmáři a zapojování jich do ochrany přírody

Základní cíle záchranného programu Kukang

Jaké jsou tedy základní cíle záchranného programu Kukang, jejichž dosažením by mělo dojít alespoň k částečné ochraně divokých populací outloňů na Sumatře i na dalších místech? Těchto cílů je pět, nedá se říci, že by jeden byl důležitější než druhý a zahrnují širokou škálu různorodé práce – od spolupráce s místními politiky přes ochranářské lobby, přímou manipulaci s obchodovanými zvířaty, práci s dětmi a místními lidmi až po budování nové generace indonéských ochranářů. Tyto cíle jsou:

 1. Spolupráce s místními vládními agenturami na ochraně zvířat a vymáhání zákonů na ochranu outloňů.
 2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.
 3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů.
 4. Spolupráce s místními komunitami a jejich podpora.
 5. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.
Zabavování outloňů ve spolupráci s Indonéskými vládními úředníky
Přednáška na střední škole

Aktivity záchranného programu Kukang

Vytyčit si cíle je jedna věc, ale člověk si dokáže představit, co vše to znamená a obnáší, až na příkladu konkrétních aktivit a projektů. Od doby vzniku záchranného programu Kukang jednotlivé aktivity a projekty postupně přibývaly a v současné době by se dalo říci, že se zaměstnanci a dobrovolníci programu věnují hned 9 takovýmto aktivitám nebo projektům. Byly/jsou to:

 • Založení prvního záchranného centra na Sumatře specializujícího se na outloně – stavbou tohoto specializovaného centra se umožnilo přijímat, a tak vlastně i zabavovat nelegálně obchodované outloně a následně je i rehabilitovat s cílem navracet je zpět do divočiny.
 • Projekt „Kukang Coffee“ – vznikla komunita farmářů, kteří prosazují zákaz lovu chráněných druhů zvířat. Z těchto farmářů se stali ochránci zvířat a odměnou za to je od nich odkupována káva za pro ně výhodnou cenu. Tato vysoce kvalitní káva, která je pěstována a následně zpracovávána pomocí profesionální metodiky, je prodávána v první ochranářské kavárně v České republice, konkrétně v Ústí nad Labem.
 • Provoz anglicko-environmentální školy ve vesnici Bandar Baru – děti z partnerské komunity se zde za dozoru týmu učitelek zdarma pravidelně třikrát týdně učí angličtinu a v Indonésii opomíjenou, ale tolik potřebnou environmentální výchovu.
 • Výstavba a vybavení školy nazvané „Škola na konci světa“ – byla vyslyšena prosba komunity z vesnice Basukum, která chtěla po vzoru školy v Bandar Baru vybudovat vlastní anglicko-environmentální školu pro místní děti. Program stavbu této školy zafinancoval ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím ČR v Jakartě.
 • Vytvoření a vybavení dvou eko-knihoven – kromě anglicko-environmentálních škol se buduje a posiluje vztah dětí ke zvířatům, přírodě a ochraně životního prostředí pomocí krásných obrázkových knih a eko-aktivit ve spolupráci s neziskovou organizací Green-books.org.
 • Organizování osvětových akcí – osvěta o ohrožení a ochraně outloňů i přírody jako celku je šířena různými způsoby, na základních a středních školách i na veřejnosti, offline i online.
 • Budování česko-indonéského týmu – jedním z hlavních aktivit programu je budování nové generace ochranářů, kdy je usilováno o to, aby divoká zvířata a svou přírodu jako takovou v Indonésii profesionálně chránili sami Indonésané.
 • Pomoc farmářům s řešením jejich konfliktů s divokými zvířaty – farmářům, kteří žijí a farmaří v blízkosti divoké přírody, vycvičení indonéští zaměstnanci programu radí, jak mohou jejich úrodu chránit před divokými zvířaty, aniž by je museli zranit či zabít.
 • Řešení problematiky odpadů a znečištění – program není lhostejný ani k řešení problematiky odpadů, a proto jsou zaváděna praktická řešení otázky odpadů v partnerských vesnicích i v záchranném centru – od redukce plastů po eko-čističky odpadních vod.
Zabavený outloň v záchranném a rehabilitačním centru

Všemi těmito aktivitami se záchranný program Kukang snaží chránit (nejen) jednotlivé outloně, ale také celé populace (nejen) těchto ohrožených zvířat ve volné přírodě před jejich úplným vyhubením. Nedílnou součástí ochrany přírody a divokých zvířat je práce s lidmi a jejich přímé zapojování do tohoto úsilí. Aby se lidé naučili vážit přírody a aktivně se podíleli na její ochraně, musí nejdříve poznat její jedinečnost a krásu, ale také její cenu. To platí úplně po celém světě.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.