Bohemindo besedy 2020: Kukang v přírodě

27. Února 2020 – Velvyslanectví České Republiky, Jakarta

Nelegální obchod s divokými zvířaty a částmi jejich těl představuje vážnou hrozbu pro zachování druhů po celém světě. Ačkoliv je v Indonésii rozšířený, jeho redukování je ztěžováno nedostatečným vymáháním příslušných zákonů. Mezi nejběžněji pašované druhy savců v Indonésii patří outloň váhavý (Nycticebus coucang). I když je chráněný jak v Indonésii, tak i mezinárodně, je často prodáván jako domácí „mazlíček“. Indonéská nadace „Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar (PASAL Foundation, v českém překladu Nadace na zachování divokých zvířat)“ vede záchranný program The Kukang Rescue Program, založený poblíž Medanu, hlavního města Sumatry a častého tranzitního bodu pro pašování zvířat. Záchranný program Kukang vznikl jako reakce na alarmující problém pašování outloňů v této oblasti. Jeho hlavním cílem je tedy redukce nelegálního obchodu s tímto chráněným druhem poloopice a dalšími divokými zvířaty. Aby toho program dosáhl, spolupracuje s místními vládními agenturami na ochranu divokých zvířat a vede záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně. Absence takovéhoto zařízení totiž obvykle představuje velkou překážku pro odpovědné úřady při zabavování nelegálně držených zvířat.

Program se dále zaměřuje na vzdělávání, osvětu, aktivity na zapojování komunit do ochrany přírody a v neposlední řadě i na školení a trénink spolupracovníků. Záchranný program Kukang je veden skupinou Čechů v Indonésii společně s Indonésany a podporují ho čtyři české, jedna polská a jedna německá zoologická zahrada, konkrétně Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Liberec, Zoo Hodonín, Zoo Wroclaw a NaturZoo Rheine. Program získal podporu také od Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Nejnovější aktivitou programu Kukang je projekt na pomoc komunitě farmářů s udržitelným zemědělstvím. Cílem projektu je zapojit farmáře do ochrany místní přírody a ohrožených druhů zvířat, a to především prostřednictvím produkce kávy jejich vlastní značky, tj. „Kukang Coffee“. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jakartě. V roce 2020 nadace oficiálně rozšíří své zaměření o ochranu dalších ohrožených druhů zvířat, která to urgentně potřebují, jako je například luskoun ostrovní (Manis javanica).

František Příbrský

František Příbrský se narodil roku 1988 v Ústí nad Labem v České republice. Je zapáleným ochráncem přírody a divokých zvířat a v současné době působí na Sumatře v Indonésii. František vystudoval bakalářský obor IT na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale když si uvědomil nutnost chránit přírodu a zvířata ve světě, opustil perspektivní obor informatiky, zcela změnil oblast studia a svůj inženýrský titul získal v oboru biologie a ochrana divokých zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze. Jeho magisterská práce se stala základem pro vytvoření záchranného programu The Kukang Rescue Program, jehož cílem je redukovat nelegální obchod s divokými zvířaty v indonéské provincii Severní Sumatra a chránit ohrožený druh primáta outloně váhavého (Nycticebus coucang). František v Indonésii spoluzaložil nadaci nazvanou Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar (Nadace na zachování divokých zvířat), která zaštiťuje většinu ochranářských aktivit záchranného programu Kukang a kde František nyní působí jako ředitel. Na Sumatře pracuje nově také na rozšiřování aktivit na rozvoj místních komunit, a to pomocí grantu „Malý lokální projekt“ Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jakartě.

Cílem těchto aktivit je podpora farmářů z komunity žijící v blízkosti přirozeného prostředí ohrožených druhů zvířat, a to v pěstování environmentálně šetrné kávy vlastní značky „Kukang Coffee“ a v zapojování těchto farmářů do ochrany divokých zvířat. Kromě toho František pracuje jako terénní zoolog a koordinátor ochranářských projektů v Zoo Ostrava. Záchranný program Kukang pod Františkovým vedením získal podporu několik moderních evropských zoologických zahrad a také Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Vedle přímé ochrany divokých zvířat na Sumatře také spoluzaložil a spoluvede nový evropský projekt zvaný Ukradená divočina zaměřující se na problematiku nelegálního obchodu s divokými zvířaty a částmi jejich těl v Evropě, a především pak v České republice. Františkův plán pro blízkou budoucnost na Sumatře je rozšířit zaměření nadace o další záchranný program s názvem „Trenggiling Conservation Program“, tentokrát zaměřený na ochranu kriticky ohrožených luskounů ostrovních (Manis javanica). Kromě ochrany zvířat je jeho další vášní sport, především golf, fitness a futsal.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.