Beseda: Kukang v přírodě

Outloni jsou jediným jedovatým primátem na světě. Jedná se o noční zvířata, kterým, pokud na ně v noci posvítíte, září oči až na několik set metrů. Jako domácí mazlíček jsou častým cílem pašeráků zvířat. To je jenom část zajímavostí, které vyslechli návštěvníci pravidelných přednášek Nadace Bohemindo konaných na českém zastupitelském úřadě v Jakartě. František Příbrský a Lucie Čižmářová zde představili svůj projekt Kukang zaměřený na outloně, který rozvíjejí na Sumatře.

Pro nejbližší dobu chystají ochranu fauny rozšířit o luskouny, otevřít školu na konci světa a těšit se můžeme také na kávu Kukang. Příští akce Nadace Bohemindo se koná v březnu a brzy se můžete těšit na vice informaci o plánovaném program. Bohemindo je krajanské neziskové sdružení založené na podporu vazeb mezi Českou republikou a Indonésií .Nadace pořádá pravidelná setkání, přednášky, koncerty, výstavy, podporuje neziskový sektor a rozvíjí vztahy mezi českými krajany, informuje o jejích aktivitách a podporuje vztahy s podnikatelskou komunitou.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.