XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí 26. – 30. 7. 2021

Zveme Vás na
XIII. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí,
která se uskuteční ve dnech 26. 7. až 30. 7. 2021.

Pondělí 26. 7. – čtvrtek 29. 7. probíhají webináře pro vyučující.

Čtvrtek 29. 7. od 18 hodin společenský večer v Centru současného umění DOX: Komentovaná prohlídka výstavy Fenomeander; Koncert “Pocta Tomáši Grulichovi”Více informací a registrace zde.

Pátek 30. 7. od 9 hodin prezenční konferenční den v Černínském paláci. Dopoledne proběhne také slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničíRegistrace zde. (kapacita sálu je omezena).

Podrobný program a přihlášky na webináře naleznete níže.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministra zahraničních věcí.

PŘEHLED PROGRAMU

PONDĚLÍ 
26. 7.
webináře

9.00–16.15
Pohádka nás naučí
Mgr. Sylvie Doláková
9.00–12.30
Český jazyk v mnohojazyčném prostředí Evropských škol, příklady inspirativní praxe
PhDr. Dana Musilová

13.00–15.00
Jazyková identita žáka a jazykové autoportréty jako pedagogické nástroje v zahraničních českých školách
M.A. Renata Emilsson Pešková

15.15–16.15
Současná poezie pro děti
Bc. Edita Vaníčková Makosová

ÚTERÝ 
27. 7.
webináře
9.00–17.15
Jak efektivně vést online výuku vícejazyčných žáků v českých školách v zahraničí. (1. část)
Mgr. Ivana Cechlová
Mgr. Kateřina Malečková
9.00–12.30
Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet
Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger

14.00–15.30
Čtení s porozuměním každý den
Mgr. Kateřina Šafránková

16.00–17.30
Čtení s porozuměním každý den
Mgr. Kateřina Šafránková
(po naplnění prvního webináře) 
STŘEDA
28. 7.
webináře
8.15–13.00
Jak efektivně vést online výukuvícejazyčných žáků v českých školách v zahraničí. (2. část)
Mgr. Ivana Cechlová
Mgr. Kateřina Malečková

13.30–16.45
Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
8.30–10.00
Obrázky a ikony ve výuce
Mgr. Petra Jirásková

10.15–11. 45
Pracovní listy
PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.
ČTVRTEK 29. 7.
webináře
9.00–10.00
Komunikační nauka o českém jazyku: inovativní koncepce výuky češtiny
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

10.15–11.15
Školní zkušenost vícejazyčných žáků: doporučení pro každodenní praxi zahraničních českých škol.
M.A Renata Emilsson Pešková

11.30–13.00
Herní situace ve výuce češtiny pro děti od 3 do 10 let
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

13.30–14.15
Certifikované jazykové zkoušky – evropský referenční rámec jazyků
PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

14.30–14.45
Vzdělávací projekty, Post Bellum
Mgr. Eva Mikulášková

14.45–15.00
Vzdělávací projekty, Centrum současného umění DOX

15.00–15.15
ABCZ aneb H jako Havel
Denisa Šedivá

15.15–15.30
Juniorfest
Judita Soukupová

15.40–16.40
Beletrie vhodná pro chlapeckého čtenáře
Bc. Edita Vaníčková Makosová

18.00–21.00
Společenský večer; Centrum současného umění DOX
Komentovaná návštěva výstavy Fenomeander (18.00–18.55)
Koncert „Pocta Tomáši Grulichovi(živý přenos od 19.00)

PÁTEK
30. 7.
Prezenční den
Živý přenos
9.00–11.00
Debata se zástupci Senátu, partnerských ministerstev a dalších institucí

11.15–11.30
Magazín pro školy, Radio Prague International

11.30–13.00
Nejlepší knihy 
Bc. Edita Vaníčková Makosová

13.00–15.00
Diskuze, výměna zkušeností – kulaté stoly (předškolní výchova, 1. a 2. stupeň – český jazyk, dějepis/zeměpis, čeština jako druhý jazyk, Olympiáda v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí)

Přihláška zde: Debata se zástupci Senátu a partnerských institucí. Magazín pro školy. Nejkrásnější knihy. Diskuzní kulaté stoly.

Hlaste se prosím prostřednictvím jednotlivých elektronických formulářů.

Uzávěrka přihlášek na prezenční konferenční den a společenský večer je:
30. 6. 2021.

Uzávěrka přihlášek na webináře je: 15. 7. 2021.

PROGRAM, ANOTACE, INFORMACE O LEKTORECH

Originál programu konference

XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí byla podpořena dotací MZV ČR.

STAŇTE SE
 NAŠÍM ČLENEM

Máte nápady a chuť se aktivně zapojit do dění české a slovenské komunity v Indonésii? Staňte se naším členem.